Abandoned Villa Izvor

Tito's Villa Izvor within Plitvice National Park

Tito’s Villa Izvor within Plitvice National Park